Przeglądy elektryczne

przeglądy elektryczne

Przypominamy o konieczności kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych co najmniej raz na 5 lat w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów (art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawo budowlane).

Okresowe przeglądy i pomiary elektryczne gwarantują bezpieczeństwo i niezawodność użytkowanych instalacji elektrycznych jak również są wymagane przez prawo budowlane. Nowe instalacje elektryczne również należy poddać pomiarom przed oddaniem ich do eksploatacji. Pomiary odbiorcze weryfikują poprawność wykonanych prac i gwarantują bezpieczeństwo ich użytkowania.

Wykonujemy pomiary odbiorcze i okresowe we wszystkich układach instalacji: TN-S , TN-C, TN-C-S, TT, IT o napięciu do 1 kV.

Pomiary elektryczne wykonujemy w zakresie:

  • Pomiary ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie,
  • Pomiary wyłączników różnicowoprądowych,
  • Pomiary rezystancji izolacji kabli i obwodów,
  • Pomiary ciągłości PE i małych rezystancji,
  • Pomiary stanu instalacji odgromowych,
  • Pomiary elektronarzędzi,
  • Pomiary natężenia oświetlenia pomieszczeń oraz dróg ewakuacyjnych

Posiadamy zaplecze sprzętowe oraz uprawnienia do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych pomiarów związanych z uruchomieniem oraz kontrolą istniejących instalacji elektrycznych, odgromowych, elektronarzędzi. Wykorzystywane przez nas przyrządy pomiarowe to profesjonalne urządzenia, posiadające niezbędne dopuszczenia oraz legalizacje.