Systemy alarmowe, Kontrola Dostępu

system alarmowy

Współczesne systemy alarmowe charakteryzują się szeroką gamą rozwiązań technicznych mających na celu ochronę mienia. Dzięki zastosowaniu technologii cyfrowej możliwe jest skuteczne wykrywanie większości zagrożeń. Projektowane i wykonywane przez nas systemy alarmowe zapewniają ustalony poziom bezpieczeństwa przy optymalnych kosztach instalacji.

W skład naszych systemów wchodzą centrale mikroprocesorowe, nadajniki powiadamiania oraz wszelkiego rodzaju czujniki i urządzenia detekcyjne (wykrywające zagrożenia). Wszystkie stosowane elementy posiadają wymagane atesty i certyfikaty zapewniające klientom najwyższą jakość bezpieczeństwa i gwarancje niezawodności. Zmyślą o satysfakcji klientów dajemy do dwóch lat gwarancji na zastosowane urządzenia.

Oferujemy:

  • montaż nowych, modernizację istniejących systemów,
  • całodobowy serwis techniczny oraz konserwację systemów alarmowych.

Współpracujemy również z firmą zapewniającą ochronę fizyczną oraz odbierającą sygnały alarmowe monitorowanych obiektów.

  • licencja KW,
  • koncesja MSW (wpis do firmy ochroniarskiej),
  • autoryzacja TECHOM-u do klasy SA-4,
  • certyfikaty producentów.

 

Kontrola dostępu

kontrola dostępu

Jest to poprawna i szybka identyfikacja osób (pojazdów) pojawiających się na danym obszarze lub w pomieszczeniu zarówno w dużym przedsiębiorstwie, jak i w małym biurze. Oprócz standardowej kontroli dostępu coraz istotniejszym stają się powiązania czasowe określające np. przebieg pracy danej osoby lub czasy wjazdu i wyjazdów pojazdów.

Tradycyjna metoda ograniczenia dostępu (kontroli dostępu) oparta na mechanicznym zamku i kluczach jest czasochłonna i kłopotliwa. Skutecznym rozwiązaniem jest stosowanie elektronicznych systemów sterowania dostępem wykorzystujących nowoczesne techniki identyfikacji i sterowania przejściem. Oprócz otwarcia przejścia zadaniem układów kontroli dostępu niezależnie od ich wielkości i złożoności jest odpowiedź na trzy pytania: KTO?, GDZIE?, KIEDY?.

Rozbudowane systemy pozwalają na zrealizowanie wielu dodatkowych opcji min. Kontrolę wartowników, taryfikacje czasu pracy, komunikację ze stacjami monitorującymi.